Meet het oliepeil in de tanks van uw klanten met onze aangesloten sensor

GEGEVENSBELEID

Versie 2 van 01/06/2022

Algemene beginselen voor de bescherming van persoonsgegevens voor gebruikers van de diensten van Four Data / Fuel it

Four Data verwerkt via haar merk Fuel it persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 en de richtlijnen van de CNIL.
Het beleid inzake het beheer van persoonsgegevens wordt in de ondernemingen toegepast en er wordt toegezien op de naleving van de bepalingen ervan.

1. Specifiek, expliciet en legitiem doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden (purposes), die aan de betrokkenen kenbaar worden gemaakt. Deze gegevens mogen vervolgens niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Deze gegevens worden eerlijk verzameld en de gebruikers worden geïnformeerd; er worden geen gegevens verzameld zonder medeweten van de betrokkenen.

2. Relevantie van de verzamelde gegevens

In overeenstemming met de huidige RGPD regelgeving kan Four Data rechtstreeks bij haar particuliere klanten of indirect via zakelijke klanten persoonsgegevens verzamelen. Overeenkomstig het beginsel van minimalisering verzamelen wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De verschillende categorieën gegevens die worden verzameld wanneer u zich abonneert op de diensten van Four Data (SaaS-webinterfaces voor professionals en voor individuele of zakelijke klanten) in het kader van uw gebruik van onze diensten of toepassingen, zijn de volgende:

Gegevens verzameld bij gebruik van de Professional Desk software & Smartphone App (Android & iOS)

 • Identificatiegegevens (met name naam, voornaam, klantnummer, technische identificatiegegevens van de klant) ;
 • Contactgegevens (inclusief post- of e-mailadres, telefoonnummers);
 • Technische gegevens (inclusief type inhoud, formaat en afmetingen, verbruiksgegevens)
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina’s, gebruikt citaat, type medium, enz;)
 • Verbindingsgegevens (met inbegrip van het IP-adres van uw computer, verbindings- en gebruikslogboeken) ;
 • Financiële gegevens in geval van gebruik van de plugin “Payment by FI” (betalingsmiddelen en geschiedenis);
 • Commerciële gegevens (lijst van producten en diensten waarvan u profiteert, gegevens van de leverancier & distributeur)

Gegevens verzameld in het kader van het gebruik van de software van Professional Desk

Identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, klantnummer, technische identificatiegegevens van de
klant) ;

 • Contactgegevens (inclusief post- of e-mailadres, telefoonnummers);
 • Technische klantgegevens (gegevens in de klanteninterface)
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina’s, gebruikt citaat, type medium, enz;)
 • Verbindingsgegevens (met inbegrip van het IP-adres van uw computer, verbindingslogs en
  van gebruik) ;
 • Commerciële gegevens (lijst van producten en diensten waarvan u profiteert & plugin gebruikt)

3. Beperkte bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, die niet langer is dan voor het verzamelen ervan nodig is. De bewaartermijnen worden aan de betrokkenen meegedeeld en variëren naar gelang van de aard van de gegevens, het doel van de verwerking of wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften.

4. Rechten van personen

Alle nodige middelen om de doeltreffendheid van de rechten van de personen op hun persoonsgegevens te waarborgen, worden geïmplementeerd via de professionele software Desk & de RGPD-plugin daarvan.

 • Duidelijke en volledige informatie over de uitgevoerde gegevensverwerking, gemakkelijk
  toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen.
 • Eenvoudigere toegang tot gegevens: iedereen heeft rechten op zijn eigen gegevens,
  waarvan zij te allen tijde kosteloos gebruik kan maken door een verzoek in te dienen in haar ruimte
  cliënt.

Zo kunnen personen toegang krijgen tot al hun persoonsgegevens en deze in sommige gevallen laten corrigeren (onjuiste, onvolledige gegevens), wissen of vragen om het gebruik ervan tijdelijk te beperken. Personen hebben ook recht op overdraagbaarheid met betrekking tot gegevens die zij persoonlijk hebben verstrekt en wanneer deze gegevens zijn verstrekt op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of de uitvoering van een overeenkomst.
Deze rechten worden online of met andere middelen mogelijk gemaakt, overeenkomstig de voorwaarden die aan de betrokkenen bekend zijn gemaakt. Deze verzoeken kunnen ook aan de functionaris voor gegevensbescherming worden gericht.

5. Een functionaris voor gegevensbescherming

Om de privacy en bescherming van persoonsgegevens van iedereen te behouden, heeft het bedrijf FOUR DATA sinds 2018 een Correspondent Informatique et Libertés (CIL) aangesteld. De DPO, die nu “functionaris voor gegevensbescherming” wordt genoemd, voert zijn of haar taken onafhankelijk en voor alle merken van het bedrijf uit. De DPO is een garantie voor vertrouwen. Gespecialiseerd contactpersoon voor de bescherming van persoonsgegevens, belast met het toezicht op de correcte toepassing van de regels inzake gegevensbescherming, bevoorrechte gesprekspartner van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en van alle personen die betrokken zijn bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens.

6. Toezicht op het privacybeleid

Dit beleid, dat voor iedereen toegankelijk is op de websites van Four Data brand, wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.