Privacy

Dit Privacybeleid beschrijft en informeert u over hoe Fuel it, als verantwoordelijke voor de verwerking, de informatie gebruikt en beschermt die u verstrekt wanneer u fuel-it.io (de “Site”) gebruikt.

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld door Fuel. De datum van de bijwerking wordt dan uitdrukkelijk vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online zijn geplaatst en wij raden u aan ze regelmatig te raadplegen.

Door de Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met ons privacybeleid, waarvan u verklaart volledig op de hoogte te zijn.

1. Verzamelde informatie
Fuel it verzamelt persoonlijke informatie over u wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een contactformulier invult. De verzamelde gegevens zijn uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Ten slotte ontvangen en registreren wij automatisch informatie van uw computer en browser, met inbegrip van uw IP-adres, wanneer u de Site bezoekt.

2. Doel van het verzamelen van de informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen wordt gebruikt voor :

– Om u te informeren over producten, programma’s, diensten en promoties die voor u van belang kunnen zijn, mits u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven,
– Om de prestaties van onze Site te verbeteren,
– Om uw ervaring op de Site te personaliseren en aan uw individuele behoeften te voldoen

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en is gebaseerd op ons legitieme belang om onze diensten te verbeteren en inzicht te krijgen in de verwachtingen van de gebruikers van de site.

3. Duur van de opslag

Brandstof bewaart persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
In het bijzonder:
– Prospectgegevens, d.w.z. gegevens van personen die een formulier hebben ingediend, worden twee jaar bewaard vanaf de datum van verzameling of de laatste verbinding met de site van de prospect.
– De in de terminal van de gebruiker opgeslagen informatie (cookies) of elk ander element dat wordt gebruikt om de gebruikers te identificeren en de traceerbaarheid van de gebruikers mogelijk te maken, wordt twaalf maanden bewaard.

4. Privacy

Fuel is de enige eigenaar van de op de Site verzamelde informatie. Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of aan een ander bedrijf gegeven voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming.

Deze gegevens kunnen echter worden toevertrouwd aan onderaannemers voor de goede uitvoering van de geplaatste bestellingen of aan derden die belast zijn met het beheer en/of de exploitatie van de Site, die in geen geval gemachtigd zijn om ze te gebruiken voor doeleinden die buiten het strikte kader van hun opdracht vallen of om uw gegevens te verkopen, uit te wisselen of door te geven aan derden.

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met derden, maar alleen voor zover toegestaan (a) krachtens het toepasselijke recht, (b) om te voldoen aan wettelijke procedures, (c) om te reageren op verzoeken van de overheid en overheidsinstanties, ook als deze zich buiten het land bevinden waar u woont, (d) om de naleving van onze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te verzekeren, (e) om onze rechten en belangen en die van andere personen of gebruikers van de Site te beschermen.

Uw niet-nominatieve gegevens, d.w.z. gegevens waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, kunnen aan derden worden verstrekt voor statistische, marketing- of reclamedoeleinden. Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich alsof de bezoeker op die andere site is. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackinginstrumenten van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een ingelogde account hebt op hun website.

Wij bieden u de keuze om inhoud van deze toepassingen van derden al dan niet te accepteren. Om dit te doen, vinkt u gewoon de vakjes hieronder uit en worden er geen gegevens van deze derden geaccepteerd. U kunt uw beslissing op elk moment herzien door de vakjes hieronder aan of uit te vinken en op de knop bijwerken te klikken.

5. Bescherming van informatie

Wij zorgen ervoor dat elke dienstverlener of onderaannemer die wij gebruiken om de gegevens die u aan ons verstrekt te verzamelen en te verwerken, adequate waarborgen heeft voor de vertrouwelijkheid, het gebruik en de bescherming van de gegevens.

De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, bevinden zich in een beveiligde omgeving.

6. Recht op toegang, rectificatie en verzet

U hebt het recht van toegang, beperking, rectificatie, verwijdering en verzet tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens die aan de Site zijn doorgegeven.

Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de gegevensbeheerder van de site door een e-mail te sturen naar contact@fuel-it.io.

Gezien onze verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens, moet elk verzoek vergezeld gaan van een fotokopie of scan van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs).

Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren.

Om u bij uw procedures te helpen, heeft de CNIL modelbrieven opgesteld waarmee u een verzoek kunt indienen:

– Toegang tot persoonsgegevens:
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

– Rechtzetting, bijwerking, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens:
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

– Verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om een legitieme reden of wanneer uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie:
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

7. Beleid inzake het gebruik van cookies
Wanneer u verbinding maakt met de Site, kan Fuel een cookie plaatsen op de harde schijf van uw computer om een soepele en optimale browse-ervaring op de Site te garanderen. Met “cookies” kunnen wij uw computer, tablet of mobiele telefoon herkennen om de diensten die wij u via de Site aanbieden te personaliseren.

Om u hierover te informeren verschijnt er een banner onderaan uw scherm wanneer u verbinding maakt met de Site. U kunt het plaatsen van cookies op uw terminal te allen tijde weigeren door uw internetbrowser te configureren. In dat geval kunnen wij de optimale werking van de Site echter niet garanderen en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen in verband met de wijziging van uw surfomstandigheden op de Site die zouden voortvloeien uit uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de goede werking ervan te weigeren of te blokkeren.

Om u te begeleiden bij uw instellingen, heeft de CNIL een pagina ontwikkeld over het beheer van cookies, die u kunt raadplegen via de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

De via cookies verzamelde informatie identificeert u niet bij naam en wordt alleen gebruikt om ons te helpen de prestaties van de Site te verbeteren.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL zijn de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site niet onderworpen aan enige voorafgaande verplichting van uw kant. Uw uitdrukkelijke toestemming is echter vereist voor het gebruik van cookies van derden, die onderworpen zijn aan hun privacybeleid, dat op hun websites kan worden geraadpleegd. Deze cookies kunnen cookies voor publieksmeting, advertentiecookies of cookies voor het delen van sociale netwerken zijn.

8. Beroep

Als u van mening bent dat wij onze verplichtingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens niet nakomen, kunt u per post of elektronisch een klacht indienen bij de CNIL via de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

– Januari 2023 –