Nu we in het fablab zijn geïnstalleerd, hebben we twee tanks en een zwembadpomp meegenomen om onze testen uit te voeren. We begonnen met het vullen van een van de tanks met water en brachten het water vervolgens met behulp van de pomp direct van de ene tank naar de andere over naar ons nieuwe laboratorium.

Het was niet gemakkelijk, onze tanks, die al een zwaar verleden hebben, hebben ons alle kleuren laten zien. Vanwege hun oude en beschadigde stortplaats hebben we het laboratorium “overspoeld” met water….

Na dit kleine lekje zeer snel aangesloten te hebben, is het ons eindelijk gelukt om onze sonde met succes aan te sluiten.

Test van de aangesloten sensor op de olietank
Ontvangst van de gegevens van de olietankproef

Onze niveausensor werkt perfect, ongeacht de tank en de inhoud ervan (water, wijn, stookolie/olie).

Door het waterniveau in onze tank te variëren met de pomp hebben we de evolutie vastgelegd en alle gegevens op het dashboard verzameld.

Onze eerste test is dus een succes, de sensor stuurt alle nodige gegevens door die we vervolgens op onze servers terugvinden.

Wij houden u op de hoogte van de volgende testen en wensen u een goede dag toe.