Details van het artikel en oprichting van CYCLEVIA :

De Franse regering heeft in wet nr. 2020 -105 van 10 februari 2020 en in een decreet van 27 april 2021 besloten het beginsel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) toe te passen op de sector minerale en synthetische olie.

REP_nouvelle mesure huile noire collecte 2022

In het kort:


Dit nieuwe EPR beoogt de terugwinning en recycling van minerale en synthetische oliën
(motoroliën, smeermiddelen, enz….- niet oplosbare oliën) en moet volgens de laatste informatie worden uitgevoerd in de eerste helft van 2022 (met terugwerkende kracht tot 1 januari mogelijk?)

Een gekwalificeerde werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden van olieproducenten (CPL, UFIP, CSNIL, enz.) in Frankrijk werkt sinds een jaar aan de specificaties voor de tenuitvoerlegging van deze EPO voor smeermiddelen. Hun werk was gebaseerd op een vergelijkend verslag over de verschillende Europese initiatieven dat in maart 2021 werd gepubliceerd – European review of extended producer responsibility (EPR) schemes for lubricants – en op talrijke werkvergaderingen.

Concrete veranderingen :

Concreet zal, in aansluiting op deze werkzaamheden, de eco-organisatie CYCLEVIA worden opgericht om de uitvoering van deze EPR vanaf 2022 te beheren. Deze eco-organisatie heeft besloten
een ecobijdrage in te stellen
te betalen door degenen die smeermiddelen op de markt brengen.

Bovendien moeten speciale bepalingen worden vastgesteld, zoals

  • Gratis inzameling voor regeneratie
  • Monitoring van een vast minimumregeneratiepercentage (naar schatting ongeveer 85%)

De sector zou dus een zogenaamde “financiële” EPO zijn, en geen “organisatorische” EPO in vergelijking met andere bestaande initiatieven in diverse sectoren. Handelaren (distributeurs van smeermiddelen) hoeven niet te zorgen voor inzameling en regeneratie. Aangezien het inzamelingssysteem voor afgewerkte olie en de twee regeneratie-installaties in Frankrijk reeds bestaan, dient het huidige systeem niet te worden gewijzigd.

Toch mogen we de volgende vraag stellen:

Wat is het effect van gekoppelde meters? :

Fuel it & Datawaste ’s verbonden sensoren (nieuwe olie vs. gebruikte olie, etc.) die al worden ingezet door marketeers of inzamelaars van gebruikte olie zullen een drievoudige toepassing vinden:

  • Traceerbaarheid
  • De dienst
  • Routeoptimalisatie

De eis van traceerbaarheid voor de regeneratie van afgewerkte olie zal essentieel zijn in de nieuwe EPR.


De controle van de aan een klant (garage, werkplaats, enz.) geleverde hoeveelheden en de vergelijking daarvan met de ingezamelde hoeveelheden (zogenaamde “zwarte” olie) zou kunnen gebeuren met behulp van een aangesloten meter.


In het decreet van april 2021 werd overwogen dat de marktdeelnemers de nodige containers (tanks, vaten of kuipen) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’ s) ter beschikking zouden moeten stellen op de verschillende inzamelpunten (garages, inzamelcentra, enz.).

Over deze mogelijkheid is nog niet beslist, maar in ieder geval zal het traceren en volgen van de levenscyclus van oliën relevant zijn. De Fuel it-software die gegevens verzamelt van de verschillende niveaumeters die voor deze containers op de markt zijn, heeft zijn nut al bewezen. Zo weet het bedrijf in real time wat er in de tanks van al zijn klanten zit (nieuwe oliën) en wat er moet worden opgehaald. Deze informatie wordt doorgegeven aan de verzamelaars (of aggregatoren), zodat zij aanvullende diensten kunnen verlenen.

De invoering van EPR, in combinatie met
een economische situatie die geplaagd wordt door inflatie, met name van de prijzen van smeermiddelen, een kans voor de fabrikanten en distributeurs van smeermiddelen, alsook voor de inzamelaars, om de gebruikers een dienst te verlenen.

Met de meter kunnen gebruikers :

  • om hun verbruik te controleren,
  • anticiperen op de behoefte aan aanvulling,
  • noodgevallen te voorkomen en een onderscheidend element te bieden in een concurrerende sector.

Aangeboden of beschikbaar gesteld als onderdeel van een meer omvattende dienst (levering van tanks of persoonlijke beschermingsmiddelen) zal het helpen om de dienst te vergroten en de noodzaak van traceerbaarheid te verklaren.

Bovendien zullen de door de meter verzamelde gegevens een reëel operationeel effect hebben. Met een volledig overzicht van de behoeften van de gebruikers aan nieuwe en gebruikte olie zullen de inzamelaars – zoals onze klant Chimirec reeds doet –
de logistieke kosten sterk optimaliseren.

Hetzelfde geldt voor marketeers, die beter op de behoeften kunnen anticiperen en de leveringsrondes doeltreffender kunnen beheren. Sommige van onze klanten zoals Hafa, Armorine, Igol (Cipellia), Lubexcel hebben deze kans aangegrepen.

In ieder geval moeten de geïntegreerde Fuel it-oplossing voor smeermiddeldistributeurs en de Datawaste-oplossing voor inzamelaars hun plaats vinden in het nieuwe EPR-kader.