Het onderhoud van een olieketel moet één keer per jaar worden uitgevoerd. Deze controles zijn essentieel voor de goede werking van uw installatie, om uw veiligheid te waarborgen en om u in staat te stellen energie te besparen. Fuel-it detailleert de verschillende stappen om de ketel te onderhouden.

1) Schoonmaken van het verwarmingselement en de vuurkist

De olieketel produceert veel residuen. De vakman zal beginnen met het inspecteren en schoonmaken van de binnenkant van uw installatie, na het verwijderen van de brander, het luik, de isolatieplaat en de toegangsdeur tot de haard. Uitgerust met een schoorsteenveger en borstels schraapt hij de roetresten weg voordat hij ze verwijdert met zijn professionele stofzuiger.

2) Reinigen van de brander

Bij het onderhoud van uw oliegestookte ketel is het controleren en schoonmaken van de brander een belangrijke stap, omdat dit het onderdeel is dat de olie laat branden. De vakman controleert de brander om er zeker van te zijn dat hij in goede staat is, dat hij niet lekt, en controleert de oliepomp en de elektroden. Daarna gaat hij over tot het schoonmaken van de kamer.

3) Controle van de olieverstuiver

Bij het onderhoud van de ketel zal de vakman de olieverstuiver, een onderdeel dat brandstof levert, demonteren en controleren. Als hij in slechte staat is, wordt de sproeier direct vervangen. Voordat het mondstuk weer op de brander wordt gemonteerd, wordt het uiteraard gereinigd.

4) Afstellen van de vlamhouder

De vlamhouder is het element waarmee de luchtstroom en de verwarming van de ketel kunnen worden gewijzigd. De vakman zal dit afstellen op het mondstuk. De afstand tussen de vlamhouder en de voet van de brander kan variëren naar gelang van de verschillende modellen en hun vermogen.

5) Schoonmaken van de filters

De volgende stap in het ketelonderhoud is het reinigen van de oliefilters op de brander en, indien uw systeem daarmee is uitgerust, het verwijderen en reinigen van het olievoorfilter.

6) Schoorsteenvegen

De vakman moet de rookkanalen van de ketel naar buiten vegen. Dit is een manier om overmatig brandstofverbruik te voorkomen en vooral om mogelijke brandrisico’s te vermijden.

7) Koolmonoxidemeting en rookanalyse

Zodra de verschillende fasen van het onderhoud van de ketel zijn doorlopen, start de vakman de installatie opnieuw om een eventueel probleem op te sporen. Als alles in orde is, meet hij het koolmonoxideniveau met een speciaal apparaat. Bij niet-conforme resultaten kan nader onderzoek worden verricht.

8) Rookgasanalyse

Met behulp van een verbrandingsanalysator analyseert de vakman de rook en het koolmonoxide- en dioxidegehalte ervan. Deze metingen zullen hem helpen de brander op de meest veilige manier af te stellen.

9) Bewaar het onderhoudscertificaat

Binnen 15 dagen moet de vakman u een onderhoudscertificaat bezorgen met de verschillende uitgevoerde werkzaamheden, de resultaten van de metingen en de eventuele adviezen die hij u heeft gegeven. U moet dit document twee jaar bewaren. Het certificaat moet worden voorgelegd bij een controle en dekt u bij een ongeval.

10) Regelmatige controle van de ketel

Nu de vakman het verplichte jaarlijkse onderhoud heeft uitgevoerd, is het aan u om te zorgen voor minder technische taken om uw installaties te behouden. U kunt bijvoorbeeld letten op de druk van de ketel (idealiter tussen 1 en 1,5 bar). Als u vragen hebt, aarzel dan niet om de professional om advies te vragen.