Milieuvriendelijk verhuurmateriaal: naar een groenere bedrijfsvoering

De ecologische noodsituatie is zodanig dat steeds meer bedrijven groen gaan door een milieuvriendelijke aanpak te introduceren.

“Het milieu is prioriteit nummer één voor de generaties Y en Z, volgens de Deloitte Millennial Survey 2020. Het is begrijpelijk dat onze huidige samenleving een toenemende behoefte voelt om op te treden. Van bedrijven wordt dan ook meer dan ooit verwacht dat zij milieu- en ecologische kwesties aanpakken!

Deze uitdaging is des te belangrijker in de sector van de verhuur van materieel.

De koolstofvoetafdruk van sommige machines kan inderdaad soms vrij hoog zijn. In die zin begint de verhuursector nu “groene” oplossingen aan te bieden, milieuvriendelijke elektrische of hybride oplossingen.

Maar er zijn veel belemmeringen voor verandering, dus hoe overwin je de terughoudendheid?

Voor welke uitdagingen staat de verhuursector van materieel?

De verhuur van professionele apparatuur is een groeiende sector en neemt voortdurend toe.

Volgens de laatste

barometer van de Nationale Federatie van

van distributeurs, verhuurders en reparateurs van bouw-, openbare werken en overslagmaterieel (DLR) heeft de verhuursector een omzetgroei van 3,6% geboekt.

Ondanks de gezondheidscrisis ondervonden alle bedrijven moeilijkheden bij hun activiteiten. Deze periode bracht echter ook nieuwe mogelijkheden en de verhuur- of overslagsector explodeerde.

Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention

Veel beroepen en bedrijven hebben zich echter moeten aanpassen.

Sinds enkele jaren heeft de verhuur van professioneel bouwmaterieel de opkomst van nieuwe digitale platforms en tools gekend.

Nieuwe technologieën staan ook centraal in de zorgen van verhuurprofessionals: IoT, kunstmatige intelligentie, big data… steeds meer oplossingen bestaan en zijn ontworpen voor bouw- en verhuurbedrijven. Verhuurders zullen dus moeten werken met deze instrumenten, die essentieel zijn voor bijvoorbeeld beheersystemen.

Maar er zijn nog andere uitdagingen voor deze beroepsgroep, die moet beantwoorden aan de verwachtingen van de lokale overheden.

In 2021 zullen verschillende steden lage-emissiezones invoeren om de meest vervuilende voertuigen aan banden te leggen. Er wordt gespecificeerd dat “alleen de meest vervuilende voertuigen (geïdentificeerd door het systeem van luchtkwaliteitscertificaten of Crit’air-stickers), ongeacht of zij voor professionele of persoonlijke doeleinden worden gebruikt, hierbij betrokken zijn.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de Gard, waar al maatregelen zijn genomen om de toegang tot stadscentra te beperken voor de meest vervuilende voertuigen.

Oplossingen op maat

Om zich aan deze maatregelen aan te passen, hebben sommige grote groepen besloten na te denken over oplossingen die aangepast zijn aan de uitdagingen van de lage-emissiezones (LEZ).

Dit is het geval bij Enedis en Schneider Electric Frankrijk die hebben samengewerkt om de eerste “Zero Emission Generator” te creëren. Een alternatieve oplossing voor traditioneel huurmateriaal.

Behalve dat het “groen” is, biedt het een continue stroombron tijdens onderbrekingen als gevolg van werkzaamheden aan het openbare elektriciteitsdistributienet.

Lees voor meer informatie dit artikel:

“Enedis onthult eerste emissievrije generator”

Kilout laat zich niet uit het veld slaan, want nu komt “geel ook in het groen”! Dit is de nieuwe reclamecampagne van de groep die zich inzet voor meer verantwoorde, zelfs eco-verantwoorde bouwplaatsen.

Hun assortiment genaamd “


IMPAKT


“is een nieuw gamma van hoogperformante elektrische en hybride verhuurapparatuur. Deze nieuwe positie lijkt vruchten af te werpen, want het is een van hun populairste assortimenten voor klanten.

Deze positionering is niet onbelangrijk, aangezien Kiloutou ook een ambitieus milieuactieplan heeft aangekondigd met als doel de directe C02-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen tot in 2050 koolstofneutraliteit is bereikt!

des solutions ecoresponsables pour les loueurs de matériel

Hoe zit het met Fuel it Rent?

Fuel it Rent is DE leverancier van verbonden sensoren en webgebaseerde platforms voor verhuurbedrijven van materieel.

Onze ecologisch verantwoorde aanpak ?

Door onze connected oplossing aan te bieden om met één klik uw hele vloot te visualiseren, uw klantenservice te ontwikkelen, uw operationeel beheer en uw onderhoudsinterventies te optimaliseren… Het is:

  • Optimalisering van de logistiek = minder vrachtwagens op de weg
  • Last minute noodgevallen vermijden = koolstofvoetafdruk verminderen

Ontdek onze oplossingen voor milieuvriendelijk verhuurmateriaal!

Eco-verantwoordelijk huurmateriaal, de essentiële punten :

De huursector is een markt in volle mutatie die in gang wordt gezet door de jonge generaties die de waarden van de huidige maatschappij uitdragen. Huurders worden dus steeds verantwoordelijker en meer betrokken bij de planeet. Je voelt dat hun communicatie “groener”, ecologischer en milieubewuster is.

De grote groepen en andere verhuurbedrijven investeren in de toekomst van minder vervuilende bouwplaatsen met het verschijnen van steeds meer hybride of elektrische machines (zoals Kiloutou, Loxam, Acess-industrie, Kaeser compressoren, Klubb of versalift).

De ecologische aanpak is dus in volle gang, maar zal ecologisch verantwoord verhuurmateriaal aan alle eisen van de klanten kunnen voldoen en toch betrouwbaar en duurzaam blijven?