Fuel it kon Oleo100 voorzien van eenvoudige en aangepaste tools voor zowel ons als onze klanten. De klant beschikt over een specifieke interface waar hij toegang heeft tot zijn tankvloot en zijn verbruik kan volgen. Omdat het een concrete oplossing biedt en onze dienstverlening aan klanten verbetert, biedt deze oplossing een echte toegevoegde waarde.