Wettelijke informatie

De site fuel-it.io en zijn subdomeinen, het merk op INPI Fuel-It, de niveaumeter LVLIOT01.2 gepatenteerd bij INPI, het platform FuelSens, het platform FuelDesk, het platform FuelClub zijn eigendom van Quatre Factorielle (4!), met maatschappelijke zetel in de 42 rue Languet in Vitteaux (21350) en ingeschreven bij het RCS van Dijon onder het nummer Sirene-821783222 – TVA Intra: FR 06 82178383222

Hoofd van de publicatie: De heer Y. Vanuit La Roche

Hosting & Design : 1&1 (France) & Fuel-it

Vorm & Toepassing van de RGPD

De informatie die via de formulieren wordt verzameld, wordt niet bekendgemaakt aan andere personen dan die welke deel uitmaken van Quatre Factoriel, dat zijn aangesloten niveaumeter voor vloeistoffen en andere aangesloten objecten en zijn SaaS-softwareplatforms op de markt brengt. Sommige informatie op deze formulieren is optioneel, andere zijn verplicht en duidelijk als zodanig aangegeven, zodat uw antwoorden voldoende zijn om ons in staat te stellen de informatie te verwerken.

Wet op de gegevensbescherming: In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 op de gegevensverwerking, de gegevensbestanden en de individuele vrijheden, informeren wij u dat u het recht heeft op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van uw gegevens. Om dit te doen, schrijf naar :

“Persoonlijke gegevens www.fuel-it.io Fuel it – Village CA 67 rue des Godrans 21000 DIJON”.

OF per e-mail via het contactformulier op de sensorverkoopwebsite voor brandstoftanks.

In overeenstemming met de geldende verordeningen van de RGPD en de verordening nr. 2018-1125 van 12 december 2018, aangenomen op grond van artikel 32 van wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en tot wijziging van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden en diverse bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, bevestigt de onderneming 4! dat zij de regels voor het beheer van de gegevens van de gebruikers in acht neemt.